Wie zijn we


Initiatief Overbewinkeling in 50 seconden:

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=fqF6Dwey_cY]

Het Landelijk Initiatief Overbewinkeling streeft naar een significante bewustwording van het issue overbewinkeling bij pers, politiek en consument.
Door het een actueel maatschappelijk thema te maken en te houden, worden beslissingen over detailhandelsontwikkelingen in dorpen en steden in de gewenste richting beïnvloed.

Het Landelijk Initiatief Overbewinkeling verbindt retailers, vastgoedeigenaren, onderzoekers en ondernemersverenigingen. Zij doet dit door kennis over het veranderende detailhandelslandschap te delen en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden ten behoeve van een gezonde detailhandelsstructuur samen uit te voeren.

Leefbaarheid en attractiviteit van steden en dorpen vraagt om een goede balans tussen binnenstedelijke en perifere winkelgebieden. Door het veelal tegenstrijdige detailhandelsbeleid van gemeenten en provincies staat deze balans regelmatig onder grote druk. Het Landelijk Initiatief Overbewinkeling zet zich in voor een gezond, fijnmazig winkellandschap.

Wilt u meer informatie over het Landelijk Initiatief Overbewinkeling?
Neem dan contact op met Jasper Benus, adviseur: 0615850021 of info@overbewinkeling.nl