Vernietigende tweestrijd regio Den Bosch


Detailhandelsstructuur in gevaar door expansieplannen huis- en tuinhypermarkten

 

 Het nieuwe Bossche beleid voor bouwmarkten leidt tot een vernietigende uitbreiding met 60.000 m2 winkelruimte in de regio. “De concurrerende expansieplannen van Hornbach en Bauhaus in Den Bosch en Eindhoven ondermijnen de RetailDeals en leiden tot extra leegstand”, zegt Jasper Benus, adviseur van het landelijk Initiatief Overbewinkeling. “De veldslag tussen de twee Duitse reuzen zal niet alleen slachtoffers maken in Den Bosch, maar in de hele Meierij.”

Eind 2016 is de discussie over het bouwmarktenbeleid in Den Bosch hoog opgelopen, naar aanleiding van het College voorstel om het jarenlang gevoerde beleid te veranderen. Het loslaten van de maximale omvang voor bouwmarkten is gericht op het toestaan van één nieuwe winkelformule in Den Bosch.

Naast het afwijken van de maximale omvang, zal door dit besluit de branchevervaging ook in hoge mate toenemen. Naast de bouw- en tuinmarkten zullen ook meubelboulevards en andere clusteringen te maken krijgen met een toename van winkelleegstand en verloedering. Bauhaus verenigt immers naar eigen zeggen “vijftien speciaalzaken onder één dak”.

Uit recente publicaties blijkt dat er nog meer expansieplannen zijn in de regio. In concurrentie met de voorgenomen vestiging van Bauhaus in Den Bosch, is ook Hornbach op zoek naar een Bossche locatie. Naast de vestiging in Best, zien zij een tweede locatie in Eindhoven ook als een reëel plan. Hiermee wordt aan het bestaande Bossche aanbod van een 30.000 m2, ruim 60.000 m2 winkelvloer toegevoegd binnen een straal van nog geen 25 minuten rijden. Benus: “We zien dit soort wildgroei niet alleen in de Bossche regio, maar ook bijvoorbeeld rondom Utrecht en Nijmegen. Daar waar de uitdaging juist is om overschotten te verminderen”.

In 2016 bekritiseerden verschillende gemeenten uit de regio het Bossche bouwmarktbeleid. De huidige expansiedrift maakt een gedegen regionale afstemming noodzakelijk. De ambities van de RetailDeals, onderschreven door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Den Bosch, lopen anders ernstig gevaar.

Bossche politieke partijen spraken in 2016 hun wens uit om tot een overkoepelende detailhandelsvisie te komen. De verleiding van de grondverkoop door de gemeente maakte uiteindelijk de wijziging van het beleid voor bouwmarkten makkelijker. De door het College van B&W toegezegde duidelijkheid over het veranderde detailhandelsbeleid voor bouwmarkten, is tot nu toe uitgebleven.

De beleidswijziging lijkt een explosieve expansie mogelijk te maken van formules die een veel groter en breder assortiment hebben dan een reguliere bouwmarkt. Het beleid zet de deur wagenwijd open voor de huis- en tuinhypermarkten Bauhaus en Hornbach. Het huidige overschot van vierkante meters aan winkelvloeroppervlakte zal hierdoor de komende jaren verder oplopen.

Wij roepen de gemeente Den Bosch op om eerst werk te maken van een overkoepelende en toekomstgerichte detailhandelsvisie, voordat concrete uitbreidingsplannen worden uitgevoerd. De lokale ondernemers zijn nog steeds bereid bij te dragen aan deze visie.