Tweede Kamer neemt motie aan inzake locatiebeleid voor detailhandel


In de Tweede Kamer is op dinsdag 25 juni jl. een motie inzake het locatiebeleid voor detailhandel aangenomen. De motie is een initiatief van Kamerlid Albert de Vries (PvdA) en stelt dat het noodzakelijk is dat gemeenten onderling tot meer regionale regie komen inzake het locatiebeleid voor detailhandel. U kunt de volledige motie hieronder downloaden.

Manifest tegen winkelleegstand.

Download hier de motie van Albert de Vries.