Toevoegen nieuw aanbod is geen oplossing voor winkelleegstand


SONY DSC

De realisatie van nieuwe winkels in Tilburg is zo goed als rond. De aanleiding hier van is de komst van Primark naar de stad. Om de komst van Primark te realiseren zal het huidige Stadskantoor I worden omgetoverd tot winkel. Daarnaast zal Stadskantoor III worden gesloopt en zal hier een nieuw pand voor in de plaats komen.

Het stadbestuur van Tilburg heeft begin september een vergunning verleend voor de plannen van de discounter gigant Primark. Door bewoners, winkeliers en winkelbeleggers zal tegen de vergunning bezwaar worden gemaakt. In Tilburg staat namelijk een groot deel van de winkelruimte leeg. Dit staat lijnrecht tegenover de 12.500 m2 aan nieuwe winkelruimte die voor Primark (en de andere winkels) zal worden gecreëerd.

Het toevoegen van nieuwe winkels biedt geen oplossing voor de winkelleegstand, zolang hiervoor nieuwe ruimte wordt gecreëerd.  Daarnaast is er al sprake van een overaanbod in de modebranche (landelijk al meer dan 30%). Met name de winkelbeleggers en de winkeliers ondervinden problemen als dit overaanbod nog verder stijgt. Dit heeft consequenties voor de winkelleegstand en daarmee op langere termijn gevolgen voor de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in de stad.