Actief in…


Leefbaarheid en attractiviteit van steden en dorpen vraagt om een goede balans tussen binnenstedelijke en perifere winkelgebieden. Door het veelal tegenstrijdige detailhandelsbeleid van gemeenten en provincies staat deze balans regelmatig onder grote druk. Het Landelijk initiatief Overbewinkeling zet zich in voor een gezond, fijnmazig winkellandschap. Daarom adviseren wij gevraagd en ongevraagd:

  • Bij detailhandelsontwikkelingen met een (boven)regionale uitstraling. Deze kunnen ingrijpende negatieve gevolgen hebben op bestaande, fijnmazige detailhandelsstructuur van een stad of dorp. Met als resultaat winkelleegstand elders, met verloedering en hoge maatschappelijke kosten tot gevolg.
  • Bij ontwikkelingen in stadsharten en dorpskernen, waar de regelgeving vaak ondoorzichtig en veelal tegenstrijdig is. Met als gevolg dat vaak onvoldoende wordt ingespeeld op lokale en regionale ontwikkelingen, met alle negatieve consequenties van dien.

Bent u bestuurder, retailer, vastgoedeigenaar of ondernemer en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Jasper Benus, adviseur: 0615850021 of info@overbewinkeling.nl