De urgentie van overbewinkeling nu ook in het vizier van gemeenten en provincies


 

Afbeelding artikel juni 2015 overbewinkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De minister heeft het onderwerp detailhandel nu ook op de agenda staan. Het plan van de minister is uitgewerkt in de vorm van de Retailagenda. De Retailagenda moet er voor zorgen dat de retail ook in de toekomst een gezonde sector blijft. De grote structurele veranderingen binnen de retail zorgen voor een overschot aan winkeloppervlakte. Daarom moet de bestaande winkeloppervlakte flexibel worden ingezet.

Deze lastige taak is weggelegd voor de gemeenten en provincies die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening in hun eigen omgeving. Zij moeten hun omgeving klaarstomen voor de toekomst. De Retailagenda zal alle partijen ondersteunen waar nodig is. Dit alles met een blik op de toekomst van de retail.

Waar de meeste mensen het veranderende retail klimaat met angst tegemoet zien biedt, de ontwikkeling juist ook kansen voor ondernemers. Hierbij kan worden gedacht aan een combinatie van fysieke en online winkels. Maar ook internationalisering van winkels en concepten is een kans. De stakeholders zullen de komende drie jaar de gezamenlijke gemaakte afspraken tot uitvoering brengen. Samenwerken zal de sleutel zijn tot het sterker maken van de retailbranche en daarmee ook bestendigheid in de toekomst.