Resultaten


Motie De Vries: Tweede Kamer motie over provinciale agendering overbewinkeling

M517 Vermeulen: Provincie Zuid-Holland motie over 20% maximum branchevreemd assortiment

M516 Vermeulen: Provincie Zuid-Holland motie over hervorming adviescommissies detailhandel

Motie Graus: Tweede Kamer motie over versneld uitvoeren actieplan detailhandel

M5 Kerkdijk: motie Provincie Overijssel over leegstand in Overijssel

M28 Kerkdijk: motie Overijssel over aanpassing detailhandelsbeleid