Leegstand niet in kaart


Voor gemeenten en vastgoedbeheerders is het op dit moment praktisch onmogelijk om exact in kaart te brengen welke panden leegstaan. Informatie daarover bevindt zich in diverse bronnen, die onderling niet te koppelen zijn of zelfs niet volledig openbaar zijn. […]

Bron: Binnenlands Bestuur