Grote winst in Overijssel


Vrijdag 5 juli 2013

De provincie Overijssel heeft zich uitgesproken tegen het ongebreideld bijbouwen van grootschalige detailhandel in de periferie van steden en dorpen in Overijssel. Tegelijkertijd wil de provincie investeren in de kwaliteit van stadskernen en dorpsharten in de provincie. Dit is een fantastisch resultaat, mede tot stand gekomen door het Initiatief Overbewinkeling. 

De provincie heeft een aantal mogelijkheden het detailhandelsbeleid vorm te geven. Door de omgevingsvisie op dit punt aan te scherpen kan de provincie ongewenste uitbreidingen tegengaan. Provinciale Staten van Overijssel verbinden deze mogelijkheid aan het vaker organiseren van regionale “winkeltoppen”, waarbij alle betrokkenen samen tot overeenstemming moeten komen op welke plekken nog ruimte is voor detailhandelsuitbreiding. Bij deze regionale “winkeltoppen” werken gemeenten samen met detailhandels- en andere brancheorganisaties om tot overeenstemming te komen. Zo voorkomt de provincie dat een enkele gemeente toch kiest voor het vestigen van allerlei nieuwe winkels in de periferie, waar veel omliggende gemeenten last van kunnen hebben. De winkelleegstand in Almelo is nu al fors. Ongeco√∂rdineerd alleen maar bijbouwen maakt dat erger. Door deze moedige uitspraken van de meerderheid van Provinciale Staten van Overijssel is grote winst geboekt in het Initiatief Overbewinkeling.