Geen behoefte aan nieuwe detailhandel in de provincie Zuid- Holland


Afbeelding artikel 11 september 2015 overbewinkeling

Één op de drie winkelpanden in Nederland staat leeg. De vraag die centraal staat is; hoe het bestaande aanbod zo efficiënt kan worden omgebouwd, zodat de winkelgebieden ook bestendig zullen zijn voor de toekomst.

Er is geen behoefte aan nieuwe kantoren, bedrijventerreinen of detailhandel volgens de gedeputeerde van de provincie Zuid- Holland. Echter is er wel een grote behoefte aan woonruimte in de regio. Rondom stations binnen de provincie zijn dan ook genoeg kansen die op dit moment nog onbenut zijn. Zo kunnen er betaalbare koop- en huurwoningen worden gerealiseerd. Voordat de provincie van start zal gaan met een grootschalig project, zal er eerst een pilot worden gedraaid. In welke gemeente deze pilot zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.

Wanneer de provincie dit initiatief zal doorzetten zal het mes aan twee kanten snijden. Wanneer leegstaande winkelpanden zullen worden gebruikt voor huisvesting zal het winkeloppervlak van gemeenten krimpen. Met als gevolg dat het centrum ‘gezelliger’ en drukker zal ogen, omdat er geen leegstaande winkelpanden meer te zien zijn. Daarnaast kan het woningtekort waar de provincie Zuid- Holland mee kampt worden aangepakt.