Zuid-Holland


Zuid-Holland kent met afstand het grootste winkelvloeroppervlak van ons land. Het leegstandspercentage ligt in deze stedelijke provincie op het landelijk gemiddelde.

2013-P08-ZH-b

  • Huidige winkelvloeroppervlakte: 5.643.298 m2
  • Huidige leegstand: 541.010 m2
  • Leegstandspercentage: 10%
  • Planvoorraad: 595.000 m2
  • Percentage planvoorraad: 11%

De provincie Zuid-Holland zet een rem op de nieuwbouw van winkels in Zuid-Holland. Winkeliers mogen alleen nog uitbreiden in de binnensteden. Met de maatregel wil Zuid-Holland de toenemende leegstand van winkels een halt toe roepen.

Benieuwd naar de leegstand in uw gemeente? Bekijk hier de leegstand barometer, ontwikkeld door DNTP.