Utrecht


2013-P06-UT-b

De winkelleegstand is in de provincie Utrecht niet problematisch. Het leegstandspercentage van 7% wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de frictieleegstand. Dit is de structurele leegstand als gevolg van bijvoorbeeld verhuizingen waardoor het vastgoed tijdelijk leeg staat.

  • Huidige winkelvloeroppervlakte: 1.984.998 m2
  • Huidige leegstand: 147.833 m2
  • Leegstandspercentage: 7%
  • Planvoorraad: 234.000 m2
  • Percentage planvoorraad: 12%

Benieuwd naar de leegstand in uw gemeente? Bekijk hier de leegstand barometer, ontwikkeld door DNTP.