Overijssel


In Overijssel is sprake van zorgelijke overbewinkeling. Het winkelaanbod is al relatief groot en neemt verder toe terwijl aan de andere kant ook de leegstand van winkels verder toeneemt.

Op gemeenteniveau is in Overijssel veel verschil zichtbaar. Bovenaan de lijst staan Almelo en Deventer. Vooral de Twentse grote steden hebben met een grootschalige leegstand te maken.

OSM_-_provincie_Overijssel

  • Huidige winkelvloeroppervlakte: 2.463.609 m2
  • Huidige leegstand: 300.565 m2
  • Percentage leegstand: 12%
  • Planvoorraad: 196.000 m2
  • Percentage planvoorraad: 8%

De verwachting is dat de winkelleegstand in Overijssel de komende jaren verder zal toenemen door onder meer de economische recessie, demografische ontwikkelingen en het toenemende aantal internetverkopen.

Extra zorgelijk is het feit dat er sprake is van een ‘besmettingseffect’: daar waar winkels leeg staan is de kans groter dat ook andere winkels leeg komen te staan.

Benieuwd naar de leegstand in uw gemeente? Bekijk hier de leegstand barometer, ontwikkeld door DNTP.