Noord-Holland


OSM_-_provincie_Noord-Holland

Relatief gezien valt de winkelleegstand in Noord-Holland mee. Samen met Utrecht heeft deze provincie de laagste leegstandscijfers.

  • Huidige winkelvloeroppervlakte: 4.585.912 m2
  • Huidige leegstand: 360.979 m2
  • Leegstandspercentage: 8%
  • Planvoorraad: 390.500 m2
  • Percentage planvoorraad: 9%

Interessant is om in te zoomen op de winkelleegstand in Amsterdam. Deze is in de hoofdstad weliswaar hoger dan een gezonde markt zou moeten laten zien, maar niet alarmerend. Het bevindt zich onder het Nederlands gemiddelde. Dit valt onder meer te danken aan het regionale detailhandelsbeleid. Door efficiënt met de ruimte om te gaan en niet overal nieuwe winkelgebieden toe te staan, is geen sprake van grootschalige leegstand. Deze regionale afstemming bepaalt het relatief lage leegstandspercentage van Noord-Holland.

Benieuwd naar de leegstand in uw gemeente? Bekijk hier de leegstand barometer, ontwikkeld door DNTP.