Groningen


De provincie Groningen heeft de hoogste winkelleegstand onder de drie noordelijke provincies. Dit komt door de bevolkingsdaling die vooral het noordoostelijke deel van de provincie hevig teistert.

2013-P01-GR-b

  • Huidige winkelvloeroppervlakte: 1.197.469 m2
  • Huidige leegstand: 138.046 m2
  • Leegstandspercentage: 12%
  • Planvoorraad: 53.500 m2
  • Percentage planvoorraad: 4%

De concurrentie tussen de gemeenten in de provincie is voelbaar, en deze zal na verwachting alleen maar toenemen de komende jaren. Uitzondering in deze concurrentiestrijd is de stad Groningen, wiens positie onaantastbaar is binnen Noord-Nederland. De aantrekkingskracht van de stad is bovenregionaal, en loopt tot diep in Drenthe en Friesland.

Het hoge leegstandspercentage wordt dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de leegstand in de perifere gebieden.

Benieuwd naar de leegstand in uw gemeente? Bekijk hier de leegstand barometer, ontwikkeld door DNTP.