Friesland


Van de drie noordelijke provincies heeft de provincie Friesland het grootste winkeloppervlak. De markt is krap, en – met uitzondering van Leeuwarden – is er veelal sprake van verdringing.

2013-P02-FR-b

  • Huidige winkelvloeroppervlakte: 1.426.535
  • Huidige leegstand: 147.901
  • Leegstandspercentage: 10%
  • Planvoorraad: 44.500
  • Percentage planvoorraad: 3%

De provincie Friesland bevindt zich anno 2013 op het omslagpunt van bevolkingsdaling. Vooral in de aan de randen gelegen gemeenten spelen vergrijzing en wegtrekkende jongeren de bevolkingskrimp in de kaart. Deze krimp is de belangrijkste oorzaak voor de winkelleegstand in de provincie. De dalende trend in de bevolkingscijfers verklaren ook het lage percentage planvoorraad – met 3% het minste van Nederland. Gezien het hoge leegstandscijfer is het ook verstandig dat er in Friesland weinig winkels worden bijgebouwd.

Benieuwd naar de leegstand in uw gemeente? Bekijk hier de leegstand barometer, ontwikkeld door DNTP.