Flevoland


Opvallend is dat in Flevoland de leegstand het afgelopen jaar afgenomen. De oorzaak hiervan is mogelijk demografisch van aard. In Flevoland groeit de bevolking. Als er in verhouding tot de groeiende bevolking minder winkelruimte wordt bijgebouwd, zal de bestaande ruimte makkelijker gevuld worden. Lokaal zijn wel grote verschillen merkbaar. Het leegstandspercentage in Almere is bijvoorbeeld gegroeid, terwijl in Lelystad de winkelleegstand juist afneemt.

OSM_-_provincie_Flevoland

    • Huidige winkelvloeroppervlakte: 677.587 m2
    • Huidige leegstand: 67.767 m2
    • Percentage leegstand: 10%
    • Planvoorraad: 124.000 m2
    • Percentage planvoorraad: 18%

Ondanks dat de leegstand in 2012 in Flevoland dus niet is toegenomen ligt het huidige leegstandspercentage op het landelijk gemiddelde (10%). Verder heeft Flevoland het hoogste percentage planvoorraad. Dit is gevaarlijk waarschuwt Detailhandel Nederland.

De winkeliersorganisatie vindt dat als gemeenten besluiten om bij te bouwen, ze eerst slechte gebieden moeten aanpakken. Leegstand geeft een gevoel van onveiligheid en winkelen wordt onaantrekkelijker.

Benieuwd naar de leegstand in uw gemeente? Bekijk hier de leegstand barometer, ontwikkeld door DNTP.