Drenthe


De winkelmarkt in Drenthe is krap en er is sprake van veel verdringing. Ontwikkelingen op de ene locatie leidt al snel tot leegstand elders in de regio.

OSM_-_provincie_Drenthe

  • Huidige winkelvloeroppervlakte: 1.104.393 m2
  • Huidige leegstand: 126.499 m2
  • Percentage leegstand: 11%
  • Planvoorraad: 45.000 m2
  • Percentage planvoorraad: 4%

Terwijl dat het leegstandspercentage (11%) boven het landelijk gemiddelde ligt, zijn er toch nog plannen om het aantal winkelmeters in Drenthe uit te breiden. Argument hiervoor is om de kwaliteit van het Drentse winkelbestand te waarborgen, maar het gevaar van een verder oplopend leegstandspercentage is onvermijdelijk.

Voor lokale overheden is het zaak om strategische keuzes te maken, waarbij de kwaliteit voor de kwantiteit gaat, en de taak aan de provincie Drenthe is om de regie te voeren op de ontwikkeling van nieuwe winkellocaties.

Bekijk hieronder een fragment van RTV Drenthe over de wijze waarop de gemeente Assen winkelleegstand in de binnenstad tracht tegen te gaan.

Benieuwd naar de leegstand in uw gemeente? Bekijk hier de leegstand barometer, ontwikkeld door DNTP.