Leegstand per provincie


Nederland

Uit de meest recente inventarisatie van Detailhandel Nederland blijkt dat In Nederland anno 2013 ruim drie miljoen m² aan winkelvloeroppervlak (wvo) leeg staat. Hiervan staat 1,2 miljoen m2 aan grootschalige detailhandel, zoals bijvoorbeeld bouwmarkten en hypermarkten leeg. Terwijl de leegstand in Nederland 10% van de totale winkelvoorraad bedraagt, bestaan er nieuwbouwplannen voor nog eens 6%, dat neerkomt op bijna 2,5 miljoen m2 aan vloeroppervlakte. Voor nog eens 2,5 miljoen meters winkeloppervlakte is geen markt in Nederland.

  • Huidige winkelvloeroppervlakte in Nederland: 30.968.882 m2
  • Huidige leegstand in Nederland: 3.133.431 m2
  • Landelijk leegstandspercentage: 10%
  • Nederlandse planvoorraad: 2.524.000 m2
  • Landelijk percentage planvoorraad: 8%
  • Prognoses geven aan dat het aantal meters leegstand zal blijven stijgen zolang er niet wordt ingegrepen.

Detailhandel Nederland wijst er op dat Nederland per inwoner de meeste vierkante meters winkel van heel Europa heeft. Om de leegstand omlaag te krijgen, moeten ‘winkelgebieden zonder perspectief’ worden herbestemd of gesloopt. Bovendien moeten de huren omlaag.Dit blijkt uit een reactie van Detailhandel Nederland op het artikel ‘NVM ziet winkelleegstand stijgen’, van Novum uit september 2012.

Bron: http://www.nieuws.nl/economie/20120926/NVM-ziet-leegstand-winkelruimte-stijgen

 

Europa

Nederland heeft op Europees niveau per inwoner een van de meeste vierkante meters winkel. Dit blijkt uit onderstaande cijfers afkomstig van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

50-fig 1