Toekomst van de detailhandel in Enschede – 053 Live


Enschede is de afgelopen jaren druk bezig geweest met het versterken van de binnenstad. Een lastige opgave, want tegelijkertijd worden er nog steeds nieuwe, grootschalige ontwikkelingen toegevoegd aan de rand van de stad. Zo werd op maandag 21 september jongstleden besloten om een mega bouwmarkten van ruim twee voetbalvelden toe te voegen aan de rand van de stad. Daar komt bij dat door de toename van internetwinkels, steeds meer een 24-uurs economie ontstaat, waar fysieke winkels maar moeilijk in mee kunnen komen.

De Federatie Centrumondernemers Enschede (FCE) en Winkelhart Enschede pleiten, nu het winkellandschap erg snel verandert, voor openstelling op alle zondagen van de maand. Jasper Benus, adviseur van het Initiatief Overbewinkeling, schoof aan bij de talkshow 053 Live van TV Enschede FM en praatte mee over de openstelling op zondag en de veranderingen in het Nederlandse winkellandschap.

 


bron: http://www.tvenschedefm.nl/